Nocebo – Placebo

Definitie van Nocebo:

  • letterlijke vertaling uit het latijn: ik zal schaden/pijnigen/kapot maken
  • Nocebo is een verwachtingseffect. In de medische wereld is dit het gevolg van negatieve diagnoses door de hulpverleners zoals artsen, kinesitherapeuten, osteopaten en psychologen. Meer bepaald uit het beroep van kinesisten en manuele therapeuten: je bekken staat scheef, je rug zit vast,..

Het gevolg hiervan is dat mensen of patiënten hun vertrouwen en hoop op genezing in de handen van de therapeut leggen. Frequent hoor ik verhalen dat ze door één kraakje van hun rugpijn verlost zijn door die techniek of door die osteopaat/chiropractor/manuele therapeut/….

Stel jezelf de vraag: Kan ik pijn krijgen door één gewrichtje geblokkeerd te hebben? Is dat echt alles wat nodig is om mijn menselijk mechanisme te ontregelen en alles te doen laten blokkeren wat tot pijn, bewegingsbeperking, bewegingsangst en isolatie leidt?

Ons lichaam steekt wonderbaarlijk ineen, een logische mechanisme die communiceert met andere elementen om een continue functioneren te garanderen. En dan zou één blokje alles stukmaken en stilzetten. Daar kunnen we niet akkoord mee zijn.

Waarom werkt het dan, al die technieken?

Er is overvloedig bewijs dat elke therapeut een techniek anders uit voert en dat de patiënt die ook anders ervaart, zelfs dezelfde therapeut die twee keer dezelfde techniek uitvoert, voert die tweemaal anders uit. Voor mij is het veel belangrijker wat je doet en waarom je het doet, dan hoe je het doet.

De technieken zijn de hoe in dit verhaal. Wat je doet, kan je als kinesist opdelen in verschillende vakjes.

  • je kan iets versterken door oefeningen in functie van kracht en uithouding, meerdere sets en herhalingen
  • je kan iets activeren door nieuwe bewegingen aan te leren, zoals squats, lunges, deadlifts, pull ups, pompen,…
  • je kan iets losmobiliseren door langdurig een gewricht manueel te behandelen in verschillende richtingen
  • je kan iets verlichten door massage of andere technieken door aanraking op de huid.
  • je kan je patiënt uitleggen dat pijnintensiteit niet gerelateerd is aan schade en het pijnmechanisme uitleggen om het catastroferen van pijn tegen te gaan. Ook gaat dit de bewegingsangst doen afnemen

Waarom je iets doet, is steeds om de patiënt vooruit te helpen. Behandel je patiënt, niet de klacht. Zie je dat je patiënt ineen stuikt vanwege knieproblemen, zelfs in zit, geef hem oefeningen om terug recht te komen voor de rug en schouders. Zit je patiënt in de put vanwege het niet kunnen sporten van de pijn, leg het pijnmechanisme uit en geef tips omtrent het omgaan met pijn. Vind je je patiënt een slappe vod, geef krachtoefeningen. Spant je patiënt alles op om erger te voorkomen, mobiliseer rustig de pijnlijke zone en de gewrichten daarrond los en geef uitleg.

Al deze zaken gaan je patiënt helpen om een betere quality of life te hebben. Pijn is rot, maar mag niet je leven leiden.

Voor meer informatie mag je me steeds contacteren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s